Kẹp pallet - Kawasaki

  • Liên hệ

Đặc điểm: Kẹp pallet là dụng cụ chuyên dụng trong khi rút hàng container với hàng hóa hoặc máy đóng kiện trên pallet mà không gian trống của container hẹp và không có nơi móc xích để kéo.